Voordelen

Er zijn vele voordelen om uw personeel te payrolling via Payrolling Plus.

Flexibel zaken doen
Door zaken te doen met Payrolling Plus kunt u uw personeel flexibel inzetten, doordat:
De contracten minimale opzegtermijnen kennen, waarvan de lengte afhankelijk is van de duur van het contract van de desbetreffende medewerker. Uw bedrijf kan de contracten gebruiken om de wettelijke proeftijd te verlengen. Ook kan na een aantal weken de afkoopsom komen te vervallen. Uw bedrijf kan, indien gewenst, te allen tijde een payroll-medewerker zelf in dienst nemen.

Er géén minimale of maximale termijn is waarover de medewerker wordt gepayrolled. Uw bedrijf bepaalt of een medewerker één kwartaal of 20 jaar bij Payrolling Plus wordt ondergebracht. Al naar gelang een medewerker langer bij Payrolling Plus in dienst is, gaat hij meer rechten opbouwen in de vorm van een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Payrolling Plus zal géén minimum aantal medewerkers of uren eisen. Uw bedrijf bepaalt of er één medewerker, een gedeelte van de medewerkers of alle medewerkers wordt ondergebracht

Bij ziekte geen kosten
Door de medewerkers te gaan payrollen heeft uw bedrijf een aantal voordelen:
Uw bedrijf heeft geen loondoorbetalingverplichting gedurende twee jaar en kan dus de Arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen. Payrolling Plus is als werkgever verantwoordelijk voor de doorbetaling tijdens ziekte.

Uw bedrijf kan rustig de zieke medewerker vervangen en betaalt aan Payrolling Plus alleen de gewerkte uren!

Uw bedrijf heeft niet te maken met WIA, WGA en reïntegratie van zieke medewerkers. Hoe meer werknemers uit de branche in de WIA terecht komen, hoe hoger de werkgeverslasten. Omdat uw bedrijf geen werkgever is, hoeft zij geen extra lasten te betalen of te zorgen voor dure reïntegratieplannen voor arbeidsongeschikte medewerkers. Dit lost Payrolling Plus voor u op.

Administratieve lasten vervallen
Bij het werken met personeel komen veel administratieve werkzaamheden voor, zoals de eerstedagsmelding van nieuwe werknemers, het opmaken van goede arbeidscontracten, het aanmelden bij een arbodienst, het uitbetalen van netto-salaris en het verzorgen van de salarisadministratie, het verzorgen van ziek- en herstelmeldingen, het invullen van formulieren voor het UWV en sociale dienst, arbeidsongeschikte werknemers weer van werk voorzien. Bij personeel met wisselende werktijden zoals oproepkrachten, studenten en scholieren kosten deze administratieve werkzaamheden nog meer tijd. Deze zaken worden door Payrolling Plus geregeld.

Geen kosten voor loonadministratie
Een accountant of administratiekantoor kan deze zaken uit handen nemen van uw bedrijf. Echter dan is uw bedrijf als werkgever nog steeds verantwoordelijk, daarbij loopt het uw bedrijf ook risico met betrekking tot kosten van ziekte en ontslag.
Indien uw bedrijf kiest voor payrolling is Payrolling Plus de werkgever en neemt daarbij alle risico's voor de werknemers over.

De binding met de medewerkers
Doordat uw bedrijf de belangrijkste zaken regelt, beschouwen de medewerkers zich als in dienst bij het bedrijf, en wordt Payrolling Plus door de medewerkers gezien als het bedrijf dat de salarissen verzorgt.

Duidelijkheid over de kosten
Payrolling Plus factureert per gewerkt uur een afgesproken uurtarief. In dit uurtarief zit alles: salaris, vakantiegeld, vakantiedagen, loon tijdens ziekte, sociale lasten en pensioenpremie. Omdat de loonkosten per gewerkt uur zijn, heeft uw bedrijf meteen inzicht in de loonkosten van de medewerker(s). Uw bedrijf betaalt niets ingeval van ziekte en vakantie van de medewerkers.

Uitbetaling loon
De medewerkers krijgen maandelijks het loon uitbetaald. Uitbetaling vindt plaats na afloop van de loonperiode.

Gelijkblijvende uur-tarieven
In het geval dat een medewerker langer in dienst is bij Payrolling Plus, gaat de medewerker meer rechten opbouwen in de vorm van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hoewel het risico voor Payrolling Plus stijgt, blijft het uurtarief gelijk.
De hoogte van de uurtarieven is ook niet gebaseerd op de afname van een bepaald aantal uren of een bepaald aantal medewerkers.

Payrolling Plus kan de uurtarieven laag houden, doordat zij lage overheadkosten hebben en de financiële risico's zo laag mogelijk houden. Om dit te bereiken zijn de uurtarieven op basis van automatisch incasso van de facturen. Bij Payrolling Plus heeft uw bedrijf de laagste tarieven met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Gratis deskundig advies
Payrolling Plus beantwoordt alle vragen van het bedrijf en de medewerkers op het gebied van salarissen, arbeidsrecht en CAO's deskundig en gratis, bijv. vragen over de CAO, het vaststellen van een reëel salaris voor een bepaalde functie.

Payrolling Plus is een organisatie met korte lijnen, zodoende weten wij wie de relaties zijn en wat hun huisregels zijn.

Het is vanzelfsprekend dat Payrolling Plus vaste contactpersonen heeft die een jarenlange ervaring hebben in het vaststellen van arbeidsvoorwaarden en het verlonen van salarissen.

Collectieve ongevallenverzekering
Payrolling Plus kan voor haar medewerkers een collectieve ongevallenverzekering afsluiten. Per gewerkt uur betaalt uw bedrijf dan bijv. € 0,01, de medewerker € 0,01, en Payrolling Plus de rest. Aan (de nabestaanden van) de medewerker wordt een bedrag uitgekeerd van éénmaal het jaarloon bij overlijden en een bedrag van maximaal tweemaal het jaarloon bij blijvende invaliditeit.

Snelle afhandeling formaliteiten

Het aanmelden van de opdrachtgever en de medewerkers kan vaak binnen enkele dagen geregeld zijn. Daarna hoeft uw bedrijf alleen wekelijks de uren door te geven, zodat de salarissen correct en op tijd aan de medewerkers betaald kunnen worden.

Sitemap Payrolling Plus
home
- over ons
Werkgevers
- Wat is payrolling?
- Waarom Payrolling
- Voordelen
- Kosten
- Offerte aanvragen
- Downloads werkgevers
Werknemers
- Wat is payrolling?
- Loon en Contract
- Voordelen
- Veel gestelde vragen
- Downloads werknemers
Overige diensten
- Overzicht
- Partners
Contact
- Adresgegevens
- Contactformulier

© 2010 Payrolling Plus - Webdesign: Stroecken Webdesign