Veel gestelde vragen

Wie is mijn werkgever?
Payrolling Plus is uw juridische en administratieve werkgever en draagt zorg voor de uitbetaling van uw salaris en opgebouwde reserveringen. De organisatie waar u de werkzaamheden verricht is de inlener. Deze is verantwoordelijk voor het inroosteren en dagelijks begeleiden van u op de werkvloer.

Neemt Payrolling Plus mijn huidige contract over?
Payrolling Plus is opvolgend werkgever. Dit betekent dat Payrolling Plus alle daaruit voortkomende verplichtingen overneemt. Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van een nieuwe proeftijd en worden de opgebouwde dienstjaren ‘meegenomen’. De overeenkomst wordt conform de geldende cao opgesteld.

Verandert mijn salaris?
Payrolling Plus hanteert de bruto salarissen en bruto en netto toeslagen voor overwerk en onregelmatigheid van de cao van de onderneming waar u werkzaam bent inclusief toekomstige salarisstijgingen.

Welke CAO is van toepassing?
Payrolling Plus hanteert de ABU-cao. De salarissen en toeslagen blijven echter ongewijzigd gelden conform de cao van de onderneming waar u werkzaam bent. Voor wat betreft de overige voorwaarden, profiteert u van de secundaire regelingen van de ABU-cao. De complete cao inclusief pensioen- en aanverwante regelingen is te downloaden.

Hoe kan ik mijn reserveringen vakantiegeld en- dagen opvragen?
Op je loonstrook staan alle reserveringen die tot die loonperiode opgebouwd zijn. Mocht je in de betreffende loonperiode reserveringen opgenomen hebben, wordt dit ook op de loonstrook vermeldt. Meer uitleg over je loonstrook vind je hier.

Krijg ik ook een jaaropgave?
De jaaropgave wordt in februari naar je huisadres opgestuurd. In deze jaaropgave staat vermeld wat er dat jaar aan loonheffing is ingehouden. Deze inhouding is van belang als je een verzoek tot teruggave van loonheffing wilt indienen. De belastingdienst kan gegevens tot vijf jaar opvragen. Omdat de jaaropgave slechts éénmalig wordt verstrekt, is het wel zo handig deze de gehele periode zorgvuldig te bewaren. Als je in de tussentijd bent verhuisd, geef dan ook tijdig aan Payrolling Plus door naar welk nieuw adres we je jaaropgave moeten sturen.

Vanaf welke leeftijd mag ik werken in de avonden en weekenden?
Vanaf 16 jaar mag er ’s avonds en in het weekend gewerkt worden. Let wel op; je mag 1 van de 2 dagen in het weekend werken! Wil je meer weten over de arbeidstijden kun je kijken op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. www.minszw.nl

Kan ik gebruik maken van een spaarloonregeling?
Natuurlijk biedt Payrolling Plus de mogelijkheid om deel te nemen aan een spaarloonregeling. Indien je hier interesse in hebt, neem dan contact met ons op.

Kan ik gebruik maken van een levensloopregeling?
Natuurlijk biedt Payrolling Plus de mogelijkheid om deel te nemen aan een levensloopregeling. Indien je hier interesse in hebt, neem dan contact met ons op.

Wanneer krijg ik mijn loon betaald?
Het loon wordt 4-wekelijks overgemaakt na afloop van de 4-wekelijkse periode naar het bij ons bekende bankrekeningnummer. Dus het loon van weken 1 t/m 4 wordt in week 5 uitbetaald. Een overzicht van de loonbetalingsperiodes heb je bij indiensttreding ontvangen bij je welkomstpakket.

Wat verstaan jullie onder een geldig legitimatiebewijs?
Een geldig Paspoort of Identiteitskaart. Géén rijbewijs (indien van toepassing; aangevuld met een verblijfs – en tewerkstellingsvergunning). Een verlopen paspoort of identiteitskaart kunnen wij niet accepteren, sterker nog: uw loon wordt niet uitbetaald als uw legitimatiebewijs verlopen is. Zorg dus tijdig voor een nieuw legitimatiebewijs wanneer deze verloopt!

Wat ga ik verdienen?
Payrolling Plus hanteert de ABU CAO lonen. Wat je gaat verdienen gaat in overleg met de relatie waar je werkzaam bent. Je loon spreek je altijd af met de inlener, hier heeft Payrolling Plus geen invloed op.

Wat moet ik doen in geval van ziekte?
Bij ziekte geef je persoonlijk de ziekmelding telefonisch vóór 10.00 uur ’s ochtends aan Payrolling Plus door. Ook dien je jouw direct leidinggevende waar je werkzaam bent op de hoogte te stellen. Je bent verplicht om thuis te blijven. Je kunt binnen 2 dagen een huisbezoek van de Arbodienst verwachten.
Weer beter? Ook dit meld je telefonisch vóór 10.00 uur ’s ochtends aan Payrolling Plus.

Op welke tijden zijn jullie bereikbaar?
Payrolling Plus is van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 024 - 3732631.

Hoe neem ik contact op met Payrolling Plus?
Je kunt heel eenvoudig per e-mail contact met Payrolling Plus opnemen. Uiteraard krijg je zo spoedig mogelijk antwoord op jouw vragen. Maar je kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via 024 - 3732631.

Sitemap Payrolling Plus
home
- over ons
Werkgevers
- Wat is payrolling?
- Waarom Payrolling
- Voordelen
- Kosten
- Offerte aanvragen
- Downloads werkgevers
Werknemers
- Wat is payrolling?
- Loon en Contract
- Voordelen
- Veel gestelde vragen
- Downloads werknemers
Overige diensten
- Overzicht
- Partners
Contact
- Adresgegevens
- Contactformulier

© 2010 Payrolling Plus - Webdesign: Stroecken Webdesign